×

Din webbläsare stöds inte.

Din webbläsare är utdaterad. Vi ber dig vänligen att använda Edge, Firefox eller Chrome.

Tack för din förståelse

Renovering av miljörum/soprum

LL Bolagen erbjuder tjänster inom ombyggnation av befintliga miljörum/soprum samt även nyproduktion.  Vi hjälper er att skapa moderna källsorteringsrum för olika typer av sorterbara fraktioner. Vi säkerställer att hämtningsförhållanden uppnår minimumkrav vad gäller arbetsmiljön för hämtningspersonalen. Vi kan även vara behjälpliga med att kostnadseffektivisera er hushållshämtning genom att upprätthålla en god arbetsmiljö kring denna hämtning. Våra konsulter är utbildade i arbetsmiljö med specifik inriktning på transport och renhållning där hämtning av hushållsavfall ingår.

Vi saluför kärlskåp, kärl, nedgrävda markbehållare, semi-nedgrävda markbehållare samt väldigt mycket mer som kan bidra till en bättre och mer kostnadseffektiv avfallshantering. Läs mer om våra produkter här.

Kontakta oss för en helt kostnadsfri konsultation, vi gör platsbesök och en gemensam försyn.

Miljörum