×

Din webbläsare stöds inte.

Din webbläsare är utdaterad. Vi ber dig vänligen att använda Edge, Firefox eller Chrome.

Tack för din förståelse

Lagar & Regler

Regler framtagna av Transportarbetareförbundet och viktiga att tillämpa i soprum:

Transportvägen:

 1. Transportvägen ska vara kärrbar vid hämtning av säck och kärl ända fram till uppställningsplatserna
 2. Det skall vara snöröjt och halkbekämpat. Extra viktigt vid kärlhämtning
 3. Underlaget ska vara fast, jämnt och hårdgjort. Lutningar skall undvikas. Godkänd maxlutning är 1:12, d.v.s. handikappslutning
 4. Max 50 meters dragväg från angöringsplats till hämtställe
 5. Sopbehållare vid Villa/Radhus ska placeras så nära körbar väg som möjligt.
 6. Lösa ramper får ej förekomma. Träramper, trätrappor är enbart tillåtna som tillfällig lösning t.ex. bygge.
 7. Transportväg som inte har plan eller hårdgjort yta såsom kullersten, krävs punkteringsfria luftgummihjul på kärlen för att kraven för en tillfredställande arbetsmiljö ska uppnås.

Dörrar/Grindar/Luckor:

 1. Samtliga dörrar skall ha godkända uppställningsanordningar
 2. Dörruppställning som medför ”ryggkrökning” är icke tillåten d.v.s.  att kilar, krokar och haspar i golvnivå inte är en  godtagbar lösning.
 3. Dubbeldörrar skall ha en så kallad spanjolett eller annan likvärdig öppningskonstruktion.
 4. Öppning såväl stängning av dörrar skall kunna ske lätt med handskar på och utan hjälp av verktyg.
 5. Rekommendationen ifrån AV är att dörröppningsmåttet bör överstiga kärlbredden med minst 10cm på vardera sida.
 6. Antalet dörrpassager bör minimeras. Fler än 4 dörrpassager är inte acceptabelt.
 7. Lås och öppningsanordningar på grindar skall vara lätthanterlig

Soprummet/Skåpet/Behållaren:

 1. Hushållskärl bör rengöras minst 2 gånger/år
 2. Vid enklare brister på hämtställe eller transportväg såsom dålig belysning, avsaknad av dörrstopp eller sliten/trasig behållare/ställning m.fl. liknande problem, ges kunden 14 dagar för rättelse efter att ha blivit kontaktad.
 3. Kärl ska alltid stå med handtagen utåt(gäller ej sidlastare). Använd kärl med lock-i-lock eller kärl med 3 hjul så att de lätt kan vändas.
 4. Kärl/Kärra ska utan besvär, i en rörelse, kunna dras ur soprummet/skåpet.
 5. Utrymmet vid karusell/sopskåp ska utformas så att sophämtaren inte utsätts för låga takhöjder eller ”klämda lägen” när skiftning av säck sker.
 6. Maximal vikt för manuellt lyft av säck är 15kg.
 7. Toleranserna för kärlhämtning mäts i drag- och skjutkraft och får max vara 300N(30 kg) vid igångsättandet och max 200N(20 kg) för fortsatt rörelse.
 8. Maxtoleransen innebär att ovanstående värden endast någon i undantagsfall får tangeras. De rekommenderade normalbelastningarna är ca hälften så höga.
 9. Belysning på hämtstället skall ha hög ljusstyrka och vara av god kvalitet(för att minska underhåll och kostnader så föreslås LED-belysning)
 10. Säckhållarens klämring måste lätt kunna lätt kunna fästas/låsas i uppfällt läge. Ringen eller motsvarande skall hålla kvar säcken effektivt.
 11. Soprum/uppställningsplats bör rengöras regelbundet. Även karuseller, kärl eller ställningar ska hållas rena för att minska risken för att sophämtaren ska skada sig.
 12. Hushållssopor ska alltid paketeras i väl förslutna plastpåsar. Spill som uppkommer p.g.a. att soporna är opaketerade faller på fastighetsägarens/kundens ansvar.

Här kan du läsa Stockholm Vattens Projektera & Bygg som handlar om hur man kan planera olika avfallslösningar. Läs Avfall Sveriges handbok om arbetsmiljöregler och utformning av avfallsutrymmen här.