×

Din webbläsare stöds inte.

Din webbläsare är utdaterad. Vi ber dig vänligen att använda Edge, Firefox eller Chrome.

Tack för din förståelse

Fastighetsskötsel

Vi erbjuder fastighetsskötsel med hög personlig service i kombination med hög kompetens rörande tekniska/ekonomiska beslut och cost/benefit analys. Vi bedriver proaktiv fastighetsskötsel för kommersiella fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i Storstockholm med målet att effektivisera driften och maximera fastighetsvärdet för kunderna.

Med vår kompetenta personal i kombination med kvalificerade analys och arbetsledningssystem kan vi hjälpa er hitta och förverkliga förbättringspotentialen i fastigheten både vad gäller kvalitetshöjning och kostnadseffektivitet.

För att uppnå målet med att långsiktigt höja fastighetens värde och kvalitet arbetar vi i följande steg och huvudmoment.

  • Genomlysning och dokumentation av fastigheten och dess tekniska system
  • Rapport om förbättrings potential avseende drifts och underhållsekonomi, kvalitet
  • Drift- och förbättrings möjligheter
  • Effektiv dokumentation och informationshantering för att skapa beslutsunderlag av hög kvalitet. 

Vill du veta mer om vår tjänst fastighetsskötsel? Kontakta oss!

fastighetsskotselbild-docx