×

Din webbläsare stöds inte.

Din webbläsare är utdaterad. Vi ber dig vänligen att använda Edge, Firefox eller Chrome.

Tack för din förståelse

Visselblåsning

Om det pågår några missförhållanden inom LL Bolagen kan du som anställd, kund eller leverantör blåsa i visslan för att uppmärksamma ledningen om detta. Det gör du genom att kontakta etik@llbolagen.se

En anmälan medför inga negativa konsekvenser för anmälaren, men oärliga anmälningar är inte tillåtna. Kundklagomål och enskilda tvister ska inte anmälas via vår visselblåsarfunktion.

Samtliga rapporterade fall behandlas konfidentiellt och under sekretess. 

Vill du hellre lämna din rapport muntligt? Kontakta samma mailadress som ovan och begär ett möte där du kan rapportera missförhållandet muntligen. OBS! den muntliga rapporten dokumenteras antingen i form av inspelning (med ditt medgivande) eller med protokoll som du godkänner.  

 Vår policy för etik och moral och Återvinningsidustriernas Uppförandekod

Exempel på missförhållanden:

  • Agerande som strider mot LL Bolagens policy för Etik och Moral
  • Muta/bestickning
  • Bedrägerier
  • Kränkande särbehandling
  • Andra lagbrott