Vi håller Stockholm rent och vackert

Markunderhåll och trädgård

Markunderhåll och trädgård

Vi utför små och stora uppdrag inom trädgårds-, park- och markskötsel, till exempel:

  • Gräsklippning
  • Vattenbegjutning
  • Planteringar
  • Trädbeskärning
  • Trädvård
  • Slyröjning
  • Städning

Vilka tjänster passar dig? Beställ här!

Plantering 3 liten

 Anläggning

Vi hjälper till med olika typer av lättare anläggningsarbeten, till exempel:

  • Asfaltering och annan ytbeläggning som plattor, marksten etc.
  • Schakt och gräv arbeten
  • Betongarbeten

Vilka tjänster passar dig? Beställ här!