×

Din webbläsare stöds inte.

Din webbläsare är utdaterad. Vi ber dig vänligen att använda Edge, Firefox eller Chrome.

Tack för din förståelse

Markunderhåll och trädgård

Markunderhåll och trädgård

Vi erbjuder olika tjänster inom yttre skötsel av trädgårdar, parker och andra grönytor, till exempel:

  • Gräsklippning
  • Vattenbegjutning
  • Planteringar
  • Trädbeskärning
  • Trädvård
  • Slyröjning
  • Städning

Vilka tjänster passar dig? Beställ här!

Plantering 3 liten

 Anläggning

Vi hjälper till med olika typer av lättare anläggningsarbeten, till exempel:

  • Asfaltering och annan ytbeläggning som plattor, marksten etc.
  • Schakt- och grävarbeten
  • Betongarbeten

Vilka tjänster passar dig? Beställ här!