×

Din webbläsare stöds inte.

Din webbläsare är utdaterad. Vi ber dig vänligen att använda Edge, Firefox eller Chrome.

Tack för din förståelse

Byggavfall

Vi hämtar byggavfall hos företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

Vi hjälper till med både stora och små projekt! Du kan välja mellan enstaka hämtningar eller beställa hämtning enligt fast schema. Beroende på hur mycket, vad och hur hämtstället ser ut bestämmer vi om byggavfallet hämtas direkt i sopbil eller genom skifte av kärl med liten eller stor lastbil.
Kärlen går att hyra eller köpa av oss.

Fördelar att använda kärl

 • Kärlen försedda med stora hjul, är mobila och rullas lätt även fulla och kan tas med in på arbetsplatsen för direkt iläggning av byggavfallet.
 • Ni slipper omlastning lokalt av byggavfallet till t.ex. en container eller säck.
 • Kärlen tar inga större ytor i anspråk jämfört med en container.
 • Du behöver inga tillstånd för uppställning som behövs för container.
 • Vid tömning ser vi direkt på plats om det är felaktiga fraktioner i kärlen vilket kan fördyra efterbehandling
 • Ni kan använda tomma kärl för att transport in annat material på arbetsplatsen

Att tänka på:

 • Farligt avfall (t.ex. färg, aerosoler, blåbetong, asbest) samt elektronik & ljuskällor sorteras separat
 • Hushålls- och matavfall får inte heller läggas med byggavfallet
 • Avfall får ej sticka ut på sidorna av kärlet.
 • Maxvikt per kärl:
  660-liter = 200 kg
  370-liter = 100 kg
  240-liter = 100kg
  190-liter = 75 kg
  140-liter = 60 kg

 
 

Kontakta oss