×

Din webbläsare stöds inte.

Din webbläsare är utdaterad. Vi ber dig vänligen att använda Edge, Firefox eller Chrome.

Tack för din förståelse

Miljökonsult & Rådgivning

Rådgivning har alltid varit en naturlig del av Liselotte Lööf AB:s verksamhet. Sedan 2012 har vi ett självständigt konsultbolag inom avfall och miljö för att erbjuda dig som kund fler tjänster på ett enkelt sätt. Vi hjälper dig med allt från att planera grovsoprum och effektivisera avfallshanteringen till långsiktiga strategifrågor och miljökonsekvensbedömningar.

Experthjälp, råd och stöd

Vi har hjälpt kunder med rådgivning runt effektiv avfallshantering i över 20 år. Vår driftspersonal vet vad som fungerar och inte fungerar vid källsortering, sophämtning, drift av återvinningscentraler och mycket annat. Men det händer ständigt nya saker på avfallsområdet i teknik, lagstiftning, opinion och utbildning. Med LL Miljökonsult AB breddas och fördjupas vår miljöexpertis.

Genom att kombinera praktisk erfarenhet med ett kvalificerat konsultnätverk erbjuder vi nu en kunskapsbank som täcker både miljölagstiftning och strategifrågor liksom den tekniska utvecklingen inom avfallshantering, sortering och återvinning.

Heltäckande tjänster kring avfall och miljö

Vi kan hjälpa dig med bland annat:

 • Små och stora utredningar kring avfallshantering och källsortering, logistik – omlastning och transport – samt slutbehandling
 • Utformning och projektering för ombyggnation av soprum för hushållsavfall och källsortering, till exempel grovsoprum i fastigheter
 • Logistikoptimering
 • Ekonomiska beräkningar av vinster/besparingar genom mer effektiv avfallshantering
 • Arbetsmiljöplaner
 • Avfallsplaner för både kommuner och företag
 • Avfallstaxor och -föreskrifter
 • Avfalls- eller miljöstrategier och policies
 • Miljörevisioner
 • Miljökonsekvensbeskrivningar
 • Skräddarsydda utbildningar kring avfallshantering
 • Projektledning och byggledning för till exempel avfallsrelaterade anläggningsarbeten

Vill du veta mer om våra miljökonsulttjänster? Kontakta oss! 

HållbarhetschefKarin Eberle
Hållbarhetschef
08 728 32 80