Välkommen till LL Bolagen!

×

Din webbläsare stöds inte.

Din webbläsare är utdaterad. Vi ber dig vänligen att använda Edge, Firefox eller Chrome.

Tack för din förståelse

Nyheter

Nu är vi arbetsmiljöcertifierade!

Idag fick LL Bolagen sitt certifikat inom arbetsmiljö enligt ISO 45001:2018. Samtliga företag inom koncernen – Liselotte Lööf Återvinning, Liselotte Lööf Miljö, Liselotte Lööf Entreprenad och LL Miljökonsult – är även certifierade inom kvalitet och miljö enligt ISO 9001 och …

Ekonomichef sökes

LL Bolagen är en Stockholmsbaserad entreprenöriell företagsgrupp som omsätter drygt 200 MSEK och erbjuder sina kunder miljö- och kostnadseffektiva lösningar inom avfallshantering och återvinning, drift och underhåll av mark och grönytor, vinterunderhåll, lättare anläggningsarbeten samt sanering. Koncernen har ett flertal …

Tack för oss Nacka kommun

Sedan 7 år har familjeföretaget Liselotte Lööf Miljö AB hämtat rest- och matavfall, elavfall och grovsopor i Nacka. Nu är det en annan entreprenör som kör från och med 1 april 2020. Vi vill tacka alla kunder, fastighetsägare, boende och …

Fortsatt verksamhet trots coronavirus

Vi på LL Bolagen tycker det är viktigt för våra anställda och kunder liksom samhället i stort att livet och våra samhällsviktiga verksamheter rullar på – trots situationen med coronaviruset COVID-19. Därför sköter vi våra uppdrag och ger service till …

LL igång med driften av ÅVC Hagby

Sedan årsskiftet är LL igång med att sköta driften av Återvinningscentral (ÅVC) Hagby i Täby. Det görs på uppdrag av norrortskommunernas avfallsbolag SÖRAB i upp till 7 år. LL har lång dokumenterad erfarenhet av att driva återvinningscentraler med gott resultat. …

Övertar avfallshantering på Förvaltningsrätten

LL Bolagen övertar avfallshantering på uppdrag av Förvaltningsrätten i Stockholm, Solna samt Södertörns tingsrätt Uppdraget omfattar avfallstjänster för tre olika myndigheter och avser hämtning av avfall hos beställaren samt återvinning av avfall på erforderligt sätt. Hushållssopor undantaget i detta avtal. …

LL startar ny verksamhet med stuveri i hamnar

LL Bolagen har startat en helt ny affärsverksamhet med stuveritjänster, lossning av containers och hamntransporter i samarbete med nystartade bolaget Svea Hamn. Tillsammans heter vi Hamnpoolen AB och sitter i LL:s lokaler i Frihamnen. Nu har vi vunnit ett större …

Solcellsdriven papperskorg i Värtahamnen

Under hösten har passagerarterminalen i Värtahamnen fått sin första smarta papperskorg, en s k smartbin. Det är LL Bolagen tillsammans med Moderna Återvinningslösningar AB som utvecklat och installerat smartbinen på uppdrag av Stockholms Hamn AB . Vår smartbin, CitySolar, komprimerar …

LL driftar Hagby ÅVC åt SÖRAB

Vid årsskiftet tar LL Bolagen över driften av ytterligare en återvinningscentral, nämligen Hagby ÅVC i Täby. Denna ÅVC ägs av det kommunala återvinningsföretaget SÖRAB och är en av de äldsta och mest besökta i norra Storstockholm.   – Vi är …

LL sköter källsorteringen på Järfällahus

Liselotte Lööf Återvinning har vunnit en upphandling inom insamling av källsorterat material hos Järfällahus AB. Uppdraget innebär förutom hämtning av materialet även tillsyn och skötsel av ca 70 miljörum och -stugor inom fastigheterna. Järfällahus har 5 560 lägenheter från Barkarby i …