×

Din webbläsare stöds inte.

Din webbläsare är utdaterad. Vi ber dig vänligen att använda Edge, Firefox eller Chrome.

Tack för din förståelse

Byggavfall i kärl

Fördelar att använda kärl

Kärlen försedda med stora hjul, är mobila och rullas lätt även fulla och kan tas med in på arbetsplatsen för direkt iläggning av byggavfallet.
Ni slipper omlastning lokalt av byggavfallet till t.ex. en container eller säck.
Kärlen tar inga större ytor i anspråk jämfört med en container.
Du behöver inga tillstånd för uppställning som behövs för container.
Vid tömning ser vi direkt på plats om det är felaktiga fraktioner i kärlen vilket kan fördyra efterbehandling
Ni kan använda tomma kärl för att transport in annat material på arbetsplatsen

Att tänka på:
Farligt avfall (t.ex. färg, aerosoler, blåbetong, asbest) samt elektronik & ljuskällor sorteras separat
Hushålls- och matavfall får inte heller läggas med byggavfallet
Avfall får ej sticka ut på sidorna av kärlet.
Maxvikt per kärl:
660-liter = 200 kg
370-liter = 100 kg
240-liter = 100kg
190-liter = 75 kg
140-liter = 60 kg