×

Din webbläsare stöds inte.

Din webbläsare är utdaterad. Vi ber dig vänligen att använda Edge, Firefox eller Chrome.

Tack för din förståelse

Förnyat återvinningsuppdrag i Upplands Väsby

Liselotte Lööf Återvinning har åter vunnit uppdraget att sköta hantering och insamling av källsorterat material åt Upplands Väsbys egna verksamheter samt det kommunägda bostadsbolaget Väsbyhem

Det nya avtalet träder i kraft 1 oktober 2021 och löper i upp till 6 år. Nya avtalet blir därmed en direkt fortsättning på befintligt avtal som startade redan i oktober 2016. 

 – Vi tycker att samarbetet med Upplands Väsby har fungerat väldigt bra under de här åren,  så det är roligt att vi får fortsätta, säger driftledare Filip Viotti på LL. – Vi hämtar avfallet flera gånger i veckan i 100 miljörum bara på Väsbyhem och antalet hämtningar kommer att öka när de bygger ut fler bostäder. Nu hjälper vi dem att planera miljörummen i de nyprojekterade områdena så att det funkar i framtiden också.