augusti 2021

Förnyat återvinningsuppdrag i Upplands Väsby

Liselotte Lööf Återvinning har åter vunnit uppdraget att sköta hantering och insamling av källsorterat material åt Upplands Väsbys egna verksamheter samt det kommunägda bostadsbolaget Väsbyhem.  Det nya avtalet träder i kraft 1 oktober 2021 och löper i upp till 6 …

Källsortering på Sveriges äldsta myndighet

Liselotte Lööf Återvinning AB har fått uppdraget att sköta källsorteringen på Kammarkollegiets kontor på Slottsbacken i Stockholm.   Kammarkollegiet är en statlig myndighet, som fungerar som kapitalförvaltare, försäkringsbolag, upphandlare och juridisk byrå för statsförvaltningen med över 35 olika uppgifter från …