×

Din webbläsare stöds inte.

Din webbläsare är utdaterad. Vi ber dig vänligen att använda Edge, Firefox eller Chrome.

Tack för din förståelse

LL omvalda i Återvinningsindustriernas styrelse

För fjärde gången väljs Karin Eberle, hållbarhetschef på Liselotte Lööf Miljö in i styrelsen för branschföreningen Återvinningsindustrierna, ÅI. Det blev klart vid årsstämman 20 april 2021.

– Det är väldigt roligt att jobba med ÅI och träffa branschkollegor för att samlas runt viktiga frågor, säger Karin, som nu suttit i styrelsen i sex år. – Både kansliet och styrelsen är väldigt aktiva, och det behövs då avfalls- och resursfrågor blir alltmer centrala i samhällsutvecklingen. Jag jobbar för vettig lagstiftning, bättre upphandlingar och samarbete mellan kommuner och företag så att vi tillsammans kan öka återvinningen.

Övriga styrelsemedlemmar är

  • Anders Jansson, Heidelberg Cement Miljö
  • Martin Leander, Stena Recycling
  • Felix Lindberg, Lindberg & Son
  • Anders Fagerström, Veolia Recycling
  • Jesper Nyberg, Mirec Recycling Solutions 
  • Mikael Hedström, Ragn-Sells
  • Mårten Widlund, PreZero 
  • Dino Eklöf, Office Recycling
  • Christian Helgesson, Fortum Waste Solutions (adj)
  • Sebastian Wessman, Sortera Recycling (adj)

Styrelseordförande är Annika Helker Lundström.

Återvinningsindustrierna är en branschorganisation för privata återvinningsföretag, som valt att arbeta aktivt med miljö och etik. Medlemsföretagen arbetar med allt från insamling av olika avfall och material till sortering, behandling, återvinning och återbruk för en cirkulär ekonomi. ÅI:s medlemmar omsätter idag drygt 20 miljarder kr och har mer än 6 000 anställda. Drygt 10 miljoner ton avfall och återvinningsmaterial hanteras i cirka 500 anläggningar över hela landet.