juni 2020

Återvinningsuppdrag på Karolinska Institutet

Liselotte Lööf Återvinning har vunnit uppdraget att sköta avfallshanteringen på Karolinska Institutet (KI) Campus Solna. LL kommer att samla in källsorterat material –  plast, papper, well, tidningar/returpapper, metall, glas och elavfall – och brännbart avfall i 36 miljörum runt om …