×

Din webbläsare stöds inte.

Din webbläsare är utdaterad. Vi ber dig vänligen att använda Edge, Firefox eller Chrome.

Tack för din förståelse

Nu är vi arbetsmiljöcertifierade!

Idag fick LL Bolagen sitt certifikat inom arbetsmiljö enligt ISO 45001:2018. Samtliga företag inom koncernen – Liselotte Lööf Återvinning, Liselotte Lööf Miljö, Liselotte Lööf Entreprenad och LL Miljökonsult – är även certifierade inom kvalitet och miljö enligt ISO 9001 och 14000 sedan tidigare. 

LL Bolagen har länge arbetat med systematiskt arbetsmiljöarbete på samma sätt som man jobbar med kvalitet och miljö, exempelvis med mätbara arbetsmiljömål och avvikelsehantering. – Det känns ändå viktigt och tydligare både internt och gentemot kunder att ha ett certifikat på plats, säger Karin Eberle, koncernens hållbarhetschef. Certifieringen har utförts av Svensk Certifiering, som gör revisioner på LL Bolagen två gånger per år.  

 – Det är en utmaning att blåsa liv i ett ledningssystem, så att det inte bara blir en tjock pärm på någon miljöchefs hylla, fortsätter Karin. – Under flera år har vi inom ISO-gruppen jobbat med att sålla och göra mål, policys och rutiner lättillgängliga. Det ska vara ett hanterbart verktyg för alla inom företaget. Arbetsmiljö är en fråga som engagerar alla, så det är bra att det ingår i ledningssystemet.