april 2020

Ekonomichef sökes

LL Bolagen är en Stockholmsbaserad entreprenöriell företagsgrupp som omsätter drygt 200 MSEK och erbjuder sina kunder miljö- och kostnadseffektiva lösningar inom avfallshantering och återvinning, drift och underhåll av mark och grönytor, vinterunderhåll, lättare anläggningsarbeten samt sanering. Koncernen har ett flertal …

Tack för oss Nacka kommun

Sedan 7 år har familjeföretaget Liselotte Lööf Miljö AB hämtat rest- och matavfall, elavfall och grovsopor i Nacka. Nu är det en annan entreprenör som kör från och med 1 april 2020. Vi vill tacka alla kunder, fastighetsägare, boende och …