×

Din webbläsare stöds inte.

Din webbläsare är utdaterad. Vi ber dig vänligen att använda Edge, Firefox eller Chrome.

Tack för din förståelse

Fortsatt verksamhet trots coronavirus

Vi på LL Bolagen tycker det är viktigt för våra anställda och kunder liksom samhället i stort att livet och våra samhällsviktiga verksamheter rullar på – trots situationen med coronaviruset COVID-19. Därför sköter vi våra uppdrag och ger service till kunder ungefär som vanligt, men med sunt förnuft och utan att ta onödiga risker.

Det handlar exempelvis om att informera personal och kunder om hur de ska minska risken för smittspridning. Nya rutiner för bemanning och distansarbete gör oss rustade för eventuell sjukfrånvaro. Och för att underlätta för restauranger och liknande anpassar vi hämtningen efter deras nya situation. Framför allt tänker vi på att värna om varandras hälsa, försöka lösa problemen och vara lyhörda och flexibla.

Vi följer utvecklingen och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och på Krisinformation.se. Du kan hjälpa oss, dig själv och andra så här:

  • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten noga och ofta. Använd gärna handsprit.
  • Stanna hemma om du känner dig sjuk och två dagar efter att du tillfrisknat.
  • Nys och hosta i pappersnäsduk eller i armvecket. Släng sedan näsduken.
  • Undvik att ta i ansikte, ögon eller mun med dina händer.
  • Håll avstånd till andra människor vid t ex källsortering och återvinning.
  • Knyt ihop avfallspåsar ordentligt och stäng locken till kärlen. Ställ inte sopor på golvet.

Vad gäller de återvinningscentraler som vi driftar så hänvisar vi till information från Stockholm Vatten & Avfall och SÖRAB. Om du har frågor eller vill göra ändringar i hämtschema eller annat, så är du välkommen att kontakta oss på mail eller telefon 08-728 32 80.

Tack för att du visar hänsyn och tänker på vår personals arbetsmiljö och säkerhet!