mars 2020

Fortsatt verksamhet trots coronavirus

Vi på LL Bolagen tycker det är viktigt för våra anställda och kunder liksom samhället i stort att livet och våra samhällsviktiga verksamheter rullar på – trots situationen med coronaviruset COVID-19. Därför sköter vi våra uppdrag och ger service till …

LL igång med driften av ÅVC Hagby

Sedan årsskiftet är LL igång med att sköta driften av Återvinningscentral (ÅVC) Hagby i Täby. Det görs på uppdrag av norrortskommunernas avfallsbolag SÖRAB i upp till 7 år. LL har lång dokumenterad erfarenhet av att driva återvinningscentraler med gott resultat. …