november 2019

Övertar avfallshantering på Förvaltningsrätten

LL Bolagen övertar avfallshantering på uppdrag av Förvaltningsrätten i Stockholm, Solna samt Södertörns tingsrätt Uppdraget omfattar avfallstjänster för tre olika myndigheter och avser hämtning av avfall hos beställaren samt återvinning av avfall på erforderligt sätt. Hushållssopor undantaget i detta avtal. …

LL startar ny verksamhet med stuveri i hamnar

LL Bolagen har startat en helt ny affärsverksamhet med stuveritjänster, lossning av containers och hamntransporter i samarbete med nystartade bolaget Svea Hamn. Tillsammans heter vi Hamnpoolen AB och sitter i LL:s lokaler i Frihamnen. Nu har vi vunnit ett större …