september 2018

Skolstart och höstplantering

Nu är det höst och LL Bolagens egen trädgårdsexpert Eva Jansson har fullt upp med höstplanteringar runt om i Stockholm. Så här års blir det mycket bärljung, murgröna och annat som tål kalla nätter. En av våra största kunder är …

LL sköter Stockholms Återbruk

I Stockholm finns nu goda möjligheter att lämna användbara saker till återbruk och inte bara återvinning. Liselotte Lööf Miljö, som driftar tre av stadens återvinningscentraler, har fått uppdraget att sköta även återbruket. Inne i Vanadisberget finns Roslagstulls Återbruk. Här kan …