maj 2018

Dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 träder EU:s nya förordning om dataskydd i kraft. Den nya dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation) ersätter den tidigare personuppgiftslagen, PUL, och innebär egentligen inte så stora förändringar. Oavsett vad lagarna heter så vill vi att …

Tjuvtippning vid ÅVC

En morgon i februari 2018 upptäcktes att någon olagligt tippat avfall utanför återvinningscentralen ÅVC Vantör i Högdalen. Vår ÅVC-personal hittade två fat med oidentifierade vätskor som dumpats i slänten utanför anläggningen. Som tur var hade inga kemikalier läckt ut. Faten drogs snabbt in på …