×

Din webbläsare stöds inte.

Din webbläsare är utdaterad. Vi ber dig vänligen att använda Edge, Firefox eller Chrome.

Tack för din förståelse

HLR-utbildning på ÅVC

I mars 2018 genomfördes en Hjärt-Lung Räddningskurs (HLR) för personalen på återvinningscentralen ÅVC Vantör. Samtlig personal på våra ÅVC genomgår denna och andra kurser regelbundet för att säkra miljön och minska riskerna för både besökare och anställda.

Kursen hölls av polisen Martin Falk, som själv arbetat på en ÅVC. Han har en klar bild av de situationer och risker som kan uppstå på en sådan arbetsplats och tog upp specifika scenarion t ex kraftig blödning och hjärtstillestånd (kolla in videon här).

LL har lång erfarenhet av att drifta samtliga återvinningscentraler i Stockholm och Nacka och har idag ansvaret för ÅVC Vantör och ÅVC Trädgård (Högdalen) samt ÅVC Sätra på uppdrag av Stockholm Vatten och Avfall.