mars 2018

HLR-utbildning på ÅVC

I mars 2018 genomfördes en Hjärt-Lung Räddningskurs (HLR) för personalen på återvinningscentralen ÅVC Vantör. Samtlig personal på våra ÅVC genomgår denna och andra kurser regelbundet för att säkra miljön och minska riskerna för både besökare och anställda. Kursen hölls av polisen Martin Falk, …