×

Din webbläsare stöds inte.

Din webbläsare är utdaterad. Vi ber dig vänligen att använda Edge, Firefox eller Chrome.

Tack för din förståelse

Frågor och svar på tal om sopkaoset

Från och med den 1 oktober 2017 hämtar Liselotte Lööf Miljö AB inte längre hushållsavfall i Stockholm. Sedan entreprenörsbytet har det förekommit rykten och falska påståenden som i svepande ordalag anklagat både Liselotte Lööf Miljö AB och sopgubbarna i Stockholm för sabotage. Många av våra gamla kunder ringer och frågar oss vad som händer. Därför vill vi här förklara bakgrunden och sätta den uppkomna situationen i sitt rätta sammanhang.

Hur gick den nya upphandlingen till?

Stockholm Vatten och Avfall AB (SVOA) har gjort en upphandling under 2016 för hämtning av hushållsavfall i kärl, säck, bottentömmade behållare och container samt slam och fettavfall för samtliga 11 områden i Stockholm. Enligt SVOA:s hemsida blir det nu ”effektivare sophämtning från 1 oktober” och ”omläggningen är ett viktigt steg för att nå visionen om en hållbar stad”. Upphandlingen sägs också ha utgått ifrån ”miljö, arbetsmiljö och service”. Utvärderingen gjordes till endast 10-20% på pris och avgjordes istället utifrån 80-90% mjuka parametrar. Trots överklaganden om brist på transparens så hålls utvärderingens innehåll och juryns sammansättning fortfarande hemligt. Företaget RenoNorden, som hade 6 av 11 områden, har nu 7 områden motsvarande ca 80% av den totala volymen. Företaget Suez Recycling har återstående 4. Liselotte Lööf Miljö tilldelades inga områden.

När började sopkaoset och varför?

I början av juli 2017 lade RenoNorden ett förslag om nya och förändrade anställningsvillkor till sina sopgubbar inför de nya avtalen med SVOA. Resultatet blev en vild strejk och flertalet sopgubbar sade upp sig. Det ledde till stora driftstörningar och akuta åtgärder inom RenoNordens områden. Bland annat ställdes ett 80-tal containrar ut på gatorna där stockholmarna själva fick lägga sina sopor.

Vår egna sopgubbar på LL genomförde en sympatiaktion i juli och lade ner arbetet under några dagar, men arbetade sedan vidare som vanligt. Det framkom redan då att större delen av vår hämtpersonal inte ville arbeta på de kommande, nya villkoren.

I dagsläget har de nya entreprenörerna varit tvungna att ta in ny personal. Det är alltså bara ett fåtal sopgubbar kvar med nödvändig kompetens och erfarenhet av sophämtning i Stockholm som arbetar inom de nya uppdragen.

Hur gick överlämningen till de nya entreprenörerna till?

Överlämningen har förberetts med SVOA i över ett år för att få en smidig övergång. Vi föreslog då SVOA att gå ut till fastighetsägare och begära in reservnycklar i våra områden, vilket vi uppfattat gjordes med framgång. Vi erbjöd de nya entreprenörerna att åka med vår personal för att lära sig logistiken, vilket de avböjde.

Fredagen den 29 september 2017 träffades SVOA, Liselotte Lööf Miljö och tillträdande entreprenörer för en formell överlämning. Vi lämnade över nycklar, koder och annan dokumentation enligt överenskommelse, vilket signerades av stadens representant utan anmärkning. Nycklarna satt på uppmärkta ringar, sorterade efter område, d v s på samma sätt som vi och övriga entreprenörer mottagit dem genom förmedling av Stockholms stad under tidigare år.

Varför hittar inte de nya sopgubbarna?

SVOA:s nya upphandling innebär stora förändringar i hur områdena ska delas in och köras. De nya entreprenörerna har också valt att lägga om rutterna inom områdena, vilket verkar ha komplicerat uppstarten. Vidare är det nya fordon och ny personal. Det är vår erfarenhet att det tar 4-6 månader för ny hämtpersonal att lära sig att köra ett nytt område – exakt lokalisering av soprum, placering av kärl, hiss- och sopkarusellfunktioner, koder och mycket mer.

SVOA uttryckte det så här i DN 19 september 2017:

Stockholm Vatten räknar med att övergången inledningsvis kommer att skapa problem. Ny personal, nya arbetsrutiner och nya rutter väntas ge fler förseningar och reklamationer.

– Det har pågått jobb ända sedan upphandlingen för att förbereda för och minimera problemen vid övergången. Vi har förberett oss för att kunna hantera eventuellt nytt nyckelstrul och har även pratat med fastighetsägare, säger Jan Ekvall.

Har det blivit mer sopor?

Det förekommer även uppgifter om att mängden sopor är mycket större än vad som redovisats tidigare. En anledning är att hushållsavfall som omfattas av kommunalt monopol hämtats av andra aktörer än de av staden upphandlade, så kallad gråhämtning. Liselotte Lööf Miljö har arbetat under flera år med att motverka gråhämtning genom att avsätta särskild personal för dokumentation och rapportering till staden. Vår driftpersonal medverkade också i TV-programmet Uppdrag Granskning i mars 2016 tillsammans med SVOA:s enhetschef Katarina Johansson, där det tydligt framgick att kommunala sopor ”försvinner”.

Vem hämtar hushållsavfall i de olika områdena nu?

Idag har RenoNorden tagit över tre av våra tidigare områden – Södermalm, en del av Östermalm och Hägersten/Liljeholmen. De har även Norrmalm/Vasastan, Kungsholmen/Lilla Essingen, söderort (Enskede/Årsta till Farsta) samt den andra delen av Östermalm.

Suez har tagit över två av våra områden – Gamla Stan/Djurgården och sydöstra förorterna (Johanneshov/Tallkrogen/Sköndal/Skarpnäck). De har även Bromma och de nordvästra förorterna (Rinkeby/Spånga/Tensta).

Har Liselotte Lööf Miljö AB saboterat för SVOA och de nya entreprenörerna?

Pressmeddelanden, uttalanden och falska videor om påstått sabotage har florerat i media den senaste veckan. Det är en absurd tanke, som vi betraktar som förtal. Vi har inte blivit kontaktade av någon som gjort dessa påståenden eller fått ta del av någon form av bevis. Vi har arbetat åt Stockholms stad i 20 år och är angelägna om en god relation även fortsättningsvis. Förhoppningsvis framgår det nu att vi som företag gjort vad vi kan för att underlätta överlämnandet på ett professionellt sätt.

Vad kan vi hjälpa dig med framöver?

Liselotte Lööf Miljö fortsätter att hämta grovavfall och källsorterat material i Stockholm, som vi alltid gjort. Vi hjälper dig också gärna med rådgivning och ombyggnad av sop/miljörum, vinds- och källarröjningar och andra tjänster.

Vi kan Stockholm.