×

Din webbläsare stöds inte.

Din webbläsare är utdaterad. Vi ber dig vänligen att använda Edge, Firefox eller Chrome.

Tack för din förståelse

LL Bolagen och arbetsmarknadskonflikten

Sopstrejken på RenoNorden AB har sin orsak i de sänkningar av löner samt andra förändringar av arbetsförhållandena som Renonorden AB har aviserat krävs i de nya uppdragen för Stockholm Vatten och Avfall AB, och som startar 1/10 2017.

Liselotte Lööf Miljö AB har ingen konflikt om löner och anställningsförhållanden med våra kollektivanställda i våra pågående uppdrag åt Stockholm Vatten och Avfall AB, och som avslutas om drygt 2 månader, 30/9 2017.

Många av våra kollektivanställda fortsätter att köra som vanligt, medan andra tyvärr har valt att avbryta arbetet för att visa sympati med sina kollegor på RenoNorden AB. Vi beklagar detta mycket och de eventuella störningar som kan uppkomma för Stockholms Stads innevånare på de områden vi har uppdrag på idag. Liselotte Lööf Miljö AB ser mycket allvarligt på den uppkomna situationen och vi kommer att vidta alla de åtgärder som står till buds för att snabbt avhjälpa densamma. Stockholm behöver yrkesskickliga och erfarna ”sopgubbar” för att sophämtningen och Staden i allmänhet skall fungera väl.

Vi kommer att uppdatera denna information löpande.

Stockholm 13/7 2017
Liselotte Lööf Miljö AB