juli 2017

LL åter i drift

Samtliga av Liselotte Lööf Miljö AB:s chaufförer är åter i drift. Kontakta oss för mer information.

LL Bolagen och arbetsmarknadskonflikten

Sopstrejken på RenoNorden AB har sin orsak i de sänkningar av löner samt andra förändringar av arbetsförhållandena som Renonorden AB har aviserat krävs i de nya uppdragen för Stockholm Vatten och Avfall AB, och som startar 1/10 2017. Liselotte Lööf …