×

Din webbläsare stöds inte.

Din webbläsare är utdaterad. Vi ber dig vänligen att använda Edge, Firefox eller Chrome.

Tack för din förståelse

LL installerar kärlskåp

En BRF på Storgatan 12 kontaktade LL Bolagen i syfte att undersöka möjligheten att källsortera 3 fraktioner inne på sin innergård. Alla vägar ut från innergården var trånga dörrar och passager med nivåskillnader samt trappor. Man ville även att lösningen skulle vara estetisk snygg.

LL Bolagen ställde upp och erbjöd en lösning med ramper i trappor och vid nivåskillnader för att uttransporten av kärl skulle bli hållbar ur ett arbetsmiljöperspektiv. LL Bolagen erbjöd en estetisk lösning med specialdesignade kärlskåp som färgades med fastighetens fasadkulör och balkongkulör.

Skåpen fick dessutom på grund av de trånga passagerna demonteras isär innan och monteras ihop igen inne på gården.

Kunden blev väldigt nöjd med resultatet.