maj 2017

Flytande ÅVC i Danderyd

LL tecknar avtal med Danderyds kommun om flytande återvinningscentral på Tranholmen Under 2017 genomför Danderyds kommun tillsammans med Liselotte Lööf Miljö AB ett försök med en flytande återvinningscentral till Tranholmen. Syftet är att underlätta för de boende att lämna sitt avfall …

Källsortering på Statens Fastighetsverk

LL Bolagen har fått förtroendet att sköta insamlingen av källsorterat material på Statens Fastighetsverks fastigheter på Riddarholmen och Skeppsholmen. I mitten av maj drar uppdraget igång. Avfallet kommer att samlas in med elfordon och fast personal på plats. Några av …

LL installerar kärlskåp

En BRF på Storgatan 12 kontaktade LL Bolagen i syfte att undersöka möjligheten att källsortera 3 fraktioner inne på sin innergård. Alla vägar ut från innergården var trånga dörrar och passager med nivåskillnader samt trappor. Man ville även att lösningen …