×

Din webbläsare stöds inte.

Din webbläsare är utdaterad. Vi ber dig vänligen att använda Edge, Firefox eller Chrome.

Tack för din förståelse

Innovationsstöd till LL:s Återvinningshubb

Energimyndigheten har beviljat stöd till Liselotte Lööf Miljö för utveckling av en smart återvinningshubb, Hubbe. Det är genom programmet RE:Source, Sveriges största forsknings- och innovationssatsning inom resurs- och avfallsområdet, som vill stötta idéer och innovationer för att minimera och nyttiggöra avfall.

Det handlar om en bättre och roligare källsortering, där Hubbe genom sina sensorer ger avfallslämnaren direkt feedback på hur bra man har sorterat och vilken miljö- och klimatnytta det ger. Hubbe meddelar också entreprenören när det börjar bli dags att hämta avfallet. På så sätt blir det renare fraktioner för en bättre återvinning, effektivare transporter och – framför allt – kunniga och motiverade avfallslämnare. LL jobbar för att vi ska få bort soprummet i källaren och in i finrummet och börja se på avfallet som en resurs istället för ett problem.

Projektet genomförs med stöd av bland andra HOWL Frankly, en design- och teknikutvecklingsbyrå, och Dametric, specialister på konstruktion och produktion inom elektronik, data och mekanik. I projektet ingår design, utveckling av prototyp och mjukvara, kommunikation/användargränssnitt och test i verklig brukarmiljö. Projektledare är Karin Eberle LL Miljökonsult AB.

RE:Source är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. RE:Source stödjer förprojekt, innovationsprojekt eller demonstrationsprojekt inom tre områden – Resurseffektivt samhälle, Hållbar materialförsörjning och Hållbart energisystem. Maximalt bidrag kan uppgå till 5 miljoner kronor och totalt kan RE:Source dela ut 115 miljoner kronor under en treårsperiod.