mars 2017

Innovationsstöd till LL:s Återvinningshubb

Energimyndigheten har beviljat stöd till Liselotte Lööf Miljö för utveckling av en smart återvinningshubb, Hubbe. Det är genom programmet RE:Source, Sveriges största forsknings- och innovationssatsning inom resurs- och avfallsområdet, som vill stötta idéer och innovationer för att minimera och nyttiggöra …

LL sanerar hundraåriga murar i Finnboda Hamn

Under hösten har Liselotte Lööf Entreprenad utfört ett stort saneringsuppdrag i Finnboda varv i Nacka. Området ska byggas om till bostäder och kontor av PEAB och går under namnet Finnboda Hamn.  På uppdrag av FRENTAB har LL sanerat och klottersanerat …

LL Bolagen kritiserar regeringens förslag

LL Bolagen uttalar sig i en artikel från Svenskt Näringsliv om den kommunalisering av insamlingsansvaret för förpackningsavfall som föreslagits av regeringen. . Läs hela artikeln här.

Högtryckstvätt & Storstädning åt MTR

LL Entreprenad AB hjälpte under vecka 9 MTR Tunnelbanan AB under tre nätter med att högtryckstvätta entréer och trappor i tunnelbanesystemet samt storstäda hela Liljeholmens bussgarage.