februari 2017

Installation av ramp

LL Bolagen arbetar proaktivt för att förbättra arbetsmiljön genom att tillverka och installera ramper vid kärlhämtning. Många fastigheter har en trapp in i fastigheten och enligt arbetsmiljölagen får sophämtaren inte dra kärl i trapp eller branta sluttningar. Du kan läsa …

Snöröjning Stockholm Parkering

Liselotte Lööf Entreprenad AB vann i november upphandlingen av snöröjning för Stockholm parkering. Avtalet sträcker sig på tre år med möjlighet till två års förlängning. Avtalet omfattar ca 100 st av Stockholm Parkerings ytparkeringar och är ett uppdrag vi haft …

Plastskandalen

Dagens Nyheter skriver idag 7/2 2017 om att den plast vi svenskar källsorterat har under flera år gått till förbränning istället för återvinning. Under 2015 brändes en femtedel av den plasten som påstods ha återvunnits. Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, som …