×

Din webbläsare stöds inte.

Din webbläsare är utdaterad. Vi ber dig vänligen att använda Edge, Firefox eller Chrome.

Tack för din förståelse

LL utbildar X-Cons miljövärdar

Sedan 2013 har Liselotte Lööf Miljö ett samarbete med föreningen X-CONS i Haninge inom miljö och avfallshantering. X-CONS är en ideell organisation som stödjer f.d. kriminella och missbrukare till ett hederligt och drogfritt  liv. X-CONS förebygger också kriminalitet bland ungdomar, bland annat genom att engagera dem som miljövärdar inom fastigheter i Haninge. Miljövärdarna håller koll på avfallshanteringen, renoverar miljörum och guidar hyresgästerna till att källsortera bättre – och  LL ger råd och stöd i detta arbete.

I oktober tog LL emot 15 unga miljövärdar för att utbilda dem inom avfallshantering. LL:s Karin Eberle gick igenom hur svensk avfallshantering har utvecklats och hur det påverkats av lagstiftning och politiska styrmedel. Vi pratade om vad som händer med avfallet och miljövinster med att källsortera och återvinna. Och om hur svårt det kan vara att få folk att sortera rätt och att hålla rent i ett miljörum!

Efter föreläsningen åkte gruppen vidare till Sätra Återvinningscentral, där LL:s driftpersonal guidade runt på anläggningen och visade hur exempelvis vitvaror, farligt avfall och trädgårdsavfall tas om hand.

Kursen avslutades med diplomutdelning, här nedan X-CONS grundare Dennis Aksay och LL:s Karin Eberle.

x-cons