november 2015

LL Bolagen under mark

Stockholm växer sig större och vi blir allt bättre på att sortera, tyvärr saknas ofta möjligheten i många fastigheter att ha ett eget utrymme för källsortering. Det gäller därför  att titta på effektivare och smartare lösningar för att hitta utrymmen …

Elektronikavfall i Vanadisberget

Vi erbjuder Ert företag som bedriver verksamhet i Stockholm möjlighet att lämna elektronikavfall hos oss i Vanadisberget (Cederdalsgatan 7). Vi hanterar elektronikskrot, armaturer, lysrör, batterier, glödlampor, kabel m.m. Vi tar även emot annat emballage och farligt avfall. Tveka inte på …