juni 2015

Återvinningsindustriernas styrelse väljer in LL

På Återvinningsindustriernas årsstämma 1 juni 2015 valdes Karin Eberle på LL Bolagen in i styrelsen. – Det ska bli roligt att vara med i detta gäng, säger Karin, som driver LL Miljökonsult samt miljö-, arbetsmiljö- och marknadsföringsfrågor på LL Bolagen. …

Nya flakbilen i drift

I början av juni satte LL Bolagen sin nya flakbil Amanda i drift.  Det är en Fiat Ducato som kan drivas på både Diesel och HVO-bränsle (BioMax) som är ett förnyelsebart bränsle tillverkat av skogsavfall och restavfall från slakterier. Flakbilen …