april 2015

LL stödjer arbetsinriktad daglig verksamhet

LL Bolagen har nu två praktikanter från Misa AB på ÅVC Vantör. Misa AB arbetar med att hjälpa människor med arbetshinder att komma ut i arbetslivet. Vi på LL bidrar gärna med det vi kan för att minska långtidsarbetslösheten och …