januari 2015

LL Tågtjänst får nytt telefonnummer

Från och med januari månad har Liselotte Lööf Tågtjänst AB nytt telefonnummer. Vårt nya nummer är 08 728 32 80 Kontakta oss gärna gällande förfrågningar avseende inhyrning av kompetenta lokförare och andra kompetenser på & bredvid spåret. Telefon 08 728 32 80 …

Driftstörningar på grund av halka!

Förseningar vid hämtning av hushållssopor kan förekomma de närmaste dagarna som en följd av halt väglag. För att underlätta sophämtningen tänk på att snöröja och sanda ordentligt fram till sopbehållaren. Om du har kärl, så tänk även på att skotta fram en …

LL fortsätter att snöröja i tunnelbanan!

LL bolagen har i dagsläget avtal med MTR Stockholm gällande all snöröjning inom kundmiljöerna i tunnelbanan, det vill säga plattformar, entréer och trappor. Detta avtal skrevs gällande vintern 2013/2014 och vintern 2014/2015 med rätt att avropa två optionsår. Dessa två …