×

Din webbläsare stöds inte.

Din webbläsare är utdaterad. Vi ber dig vänligen att använda Edge, Firefox eller Chrome.

Tack för din förståelse

LL stöttar Telge inom arbetsmiljö och miljö

LL Miljökonsult  har fått uppdraget att stötta Telge-koncernen inom miljö och arbetsmiljö. Karin Eberle vikarierar som koordinator på Kvalitets- och Miljöstaben och deltar i det strategiska arbetet.

Karin har som särskilt ansvar att coacha tre av bolagen – moderbolaget Telge AB, Telge Kraft och Telge Återvinning. De får hjälp med sitt systematiska arbetsmiljö- och miljöarbete – allt från riskhantering och nödlägesberedskap till utbildning och samverkan.  Detta ingår i koncernens ledningssystem, där alla bolag arbetar systematiskt med mål och policies, avvikelser och förbättringar, handlingsplaner och uppföljningar för att nå ständig förbättring.

– Detta uppdrag är intressant på flera sätt, inte minst eftersom vi på LL Bolagen har samma typ av verksamhet som Telge Återvinning. Vi kan dela med oss även av praktisk erfarenhet runt arbetsmiljöarbete, säger Karin. – Och det är kul att det är en så ”krävande kund”, som finns med bland goda exempel på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Telge-koncernen är certifierad inom miljö ISO 14001:2004 och arbetsmiljö AFS 2001:01. I uppdraget ingår också att utföra internrevisioner, t ex om rutiner runt inköp eller krishantering. Karin har också stöttat bolagen i den externa revision som Intertek genomförde i september i år.

Uppdraget är på 9 månader och löper ut i februari 2015, arbetsplats är huvudkontoret i Södertälje och Tveta Återvinningsanläggning.

Telgekoncernen består av moderbolaget Telge AB samt ett antal dotterbolag- Telge Energi, Telge Nät, Telge Kraft, Telge Återvinning, Södertälje Hamn, Telge Bostäder, Telge Fastigheter, Telge Hovsjö, Telge Tillväxt, Telge Inköp och Tom Tits Experiment.Koncernen erbjuder tjänster och service inom bostäder, bygg, el, lokaler, hamn, värme, vatten, kommunikation , science center samt arbetsförmedling och bemanning.
Hela Telgekoncernen ägs av Södertälje kommun.

Foto: www.telge.se

Foto: www.telge.se