×

Din webbläsare stöds inte.

Din webbläsare är utdaterad. Vi ber dig vänligen att använda Edge, Firefox eller Chrome.

Tack för din förståelse

LL i svensk miljöteknikdelegation till Indonesien

Under perioden 19-23 maj 2014 besökte en delegation av svenska miljöteknikföretag Indonesien. Syftet var att skapa kontakter mellan svenska och indonesiska aktörer inom energi, vatten och avfall. LL Bolagen följde med för att sprida kunskap om strategisk och hållbar avfallshantering, där Sverige anses vara i världsklass.

Resan inleddes i Jakarta med det officiella invigningen av Waste-to-Energy Week, en del av EU:s och Indonesiens samarbete runt förnybar energi. Sida och Energimyndigheten har också ett indonesiskt samarbete runt just energi, som presenterades på tisdagen – Sweden-Indonesia Energy & Sustainable Development Day. Även där framhölls att Waste-to-Energy är en viktig del för att nå målet att producera 8 gånger mer bioenergi redan år 2025. LL Bolagens representanter Sonny och Andreas Lööf samt Karin Eberle presenterade företaget och vår önskan att finna bra samarbetspartners för att höja kvaliteten och miljöeffektiviteten på avfallshanteringen i Indonesien.

Ett studiebesök gjordes på Jakartas soptipp Bantar Gebang, en av de största i världen. Varje dag kommer hundratals ton avfall och tippas på den 118 ha stora ytan. Uppskattningsvis 6000 personer, s k scavengers, lever illegalt på soptippen och sköter den informella återvinningen genom att plocka material ur soporna . Delar av deponin har s k liner, som förhindrar att lakvatten rinner ut i marken och förorenar grundvattnet. Deponigas pumpas ut och omvandlas till el och värme. Det finns även en komposteringsanläggning för utsorterat matavfall från marknader.

JakartaNästa anhalt var Surabaya och en mässa med fokus på vattenrening, energi och avfall. Den svenska montern var välbesökt och bland andra Surabayas borgmästare med entourage tittade in. Delegationen hade också ett separat program med ca 100 besökare där företagen fick presentera sig själva och Sveriges framgångar inom miljöteknik.

SurabayaKarin följde även med EU-delegationen till Yogyakarta där det arrangerades möten med olika kommuner och matchmaking med lokala företag. Studiebesök gjordes på reningsverket, som dessvärre bara behandlar några få procent av avloppsvattnet i kommunen. Sedan besöktes Yogyakartas soptipp, som liksom många andra har problem med illegal dumpning, utsläpp och fattiga boende i avfallet. Dessutom fanns några hundra kor på plats och ”betade” i soporna.

Yogyakarta

Delegationsresan arrangerades av Business Sweden (f d Exportrådet) i Jakarta samt Energimyndigheten, Tillväxtverket och Regeringskansliet samt  Ambassaden i Jakarta och Sida. Övriga medföljande företag var ABB, Accellrate, Biogas Systems, Exeger, FOV Biogas, Nordic Water, Scandinavian Wind, SP och Teroc.

Stort tack till Erik Milfors på Business Sweden, Jakarta och övriga arrangörer för ett bra program samt till övriga delegater för trevligt sällskap!