juni 2014

LL i svensk miljöteknikdelegation till Indonesien

Under perioden 19-23 maj 2014 besökte en delegation av svenska miljöteknikföretag Indonesien. Syftet var att skapa kontakter mellan svenska och indonesiska aktörer inom energi, vatten och avfall. LL Bolagen följde med för att sprida kunskap om strategisk och hållbar avfallshantering, …