×

Din webbläsare stöds inte.

Din webbläsare är utdaterad. Vi ber dig vänligen att använda Edge, Firefox eller Chrome.

Tack för din förståelse

Vad gör man med sitt trädgårdsavfall?

Nu på våren blir det mycket trädgårdsavfall från lövkrattning och trädbeskärning med mera. Var ska man egentligen göra av avfallet?

Får man elda sitt trädgårdsavfall?

I många kommuner är det eldningsförbud alla veckor utom en eller ett par veckor på våren (runt Valborg) och hösten. Men det är ingen vidare bra lösning för varken hälsan eller miljön.

  • Vid förbränning av organiskt material bildas sot, tjära, bensen, polyaromatiska kolväten mm. Dessa ämnen smutsar ner, luktar illa och ökar risken för astma och lungcancer.
  • Många ringer till miljö- och hälsoskyddskontoret och klagar över störningar från eldning i grannars trädgårdar. Röken kan även påverka inomhusluften genom fläktstyrd ventilation.
  • Det finns risk att elden sprider sig.
  • Varken näringsämnen eller energivärde tas omhand.

Man får väl dumpa trädgårdsavfall i skogen?

Allt mer ris och trädgårdsavfall hamnar i våra bostadsnära skogsområden. Denna tippning är olaglig och blir ofta starten på en okontrollerad tippning av annat avfall som kan vara skadligt för både människor och djur.

Lämna trädgårdsavfallet på en återvinningscentral

Om du har tillgång till bil kan du lämna ditt trädgårdsavfall gratis på en återvinningscentral. Då blir det till kompostjord, biobränsle eller biogas.

Beställ hämtning

Många kommuner erbjuder hämtning av trädgårdsavfall vid vissa tidpunkter varje år eller löpande genom s k trädgårdsabonnemang. Vid behov kan du själv beställa hämtning genom t ex oss. Vi ser till att avfallet kommer till nytta. Kontakta oss gärna så får du veta mer!

Kompostera själv hemma

Det är lätt att kompostera trädgårdsavfall själv. Det krävs ingen särskild behållare och du behöver inte anmäla det till kommunen så länge du inte blandar i köksavfall. Större kvistar kan behöva kapas och flisas i en kompostkvarn, som går att hyra.

Källa: Stockholms stad och Upplands Väsby kommun