mars 2014

Försenad sophämtning pga vintervädret

Hämtning av hushållsavfall i Stockholms län kan komma att försenas på grund av rådande väderlek. Vissa hämtningar kommer inte att kunna utföras alls t ex för de fall kärlet står i en isig backe eller om det inte blivit snöröjt vid …

LL Tågtjänst AB tar steget fullt ut till digital informationsplattform

Under mars månad utrustas samtliga lokförare inom Liselotte Lööf Tågtjänst AB med surfplattor som möjliggör digital hantering av bl.a. följande information: Ordertilldelning Lokförares regelböcker, linjeböcker samt handböcker för lok Aktuella säkerhetsuppdateringar & säkerhetsföreskrifter Körorder Lokförarhandbok, telefonlistor, etc. etc. Fördelarna är …