september 2013

Avfallshantering på nya Tele2 Arena

Liselotte Lööf Miljö AB har fått uppdraget att utveckla och ta hand om all avfallshantering på nybyggda Tele2 Arena intill Globen. I arbetet ingår att planera logistiken och starta upp en helt ny återvinningscentral i Arenan. Vi samlar in källsorterat …