×

Din webbläsare stöds inte.

Din webbläsare är utdaterad. Vi ber dig vänligen att använda Edge, Firefox eller Chrome.

Tack för din förståelse

Juryarbete åt Vinnova inom energi och miljö

Under våren har LL Miljökonsults Karin Eberle suttit med som avfalls- och återvinningsexpert i juryn för VINNOVA-programmet Forska&Väx. Juryn bestod av tio miljöexperter från näringsliv, myndigheter och högskolor. Uppdraget handlade om att granska och välja ut de bästa miljö- och energiprojekten för VINNOVA-stöd. Ett hundratal små och medelstora företag hade ansökt om stöd och 59 st valdes ut. De utvalda företagen föreslås få finansiering från några hundratusen upp till dygt 3 miljoner kronor.

Bland vinnarbidragen finns exempelvis utveckling av gröna kemikalier från förnybara råvaror, komposterbara matavfallspåsar som inte läcker, doftfälla för vägglöss och generatorer för vågkraftverk. Hela listan på vinnare i Forska&Väx 2013 finns här.

VINNOVA eller Verket for Innovationssystem ger stöd till innovationer och affärsutveckling för att skapa hållbar tillväxt och samhällsnytta. Genom programmet Forska&Väx stimuleras forsknings- och utvecklingsprojekt inom miljö, energi, transport och hälsa med mera. Här kan du läsa mer om VINNOVA och deras verksamhet.