maj 2013

Vårstädning hos Sigtunahem

En solig lördag i maj hade bostadsbolaget Sigtunahem AB vårstädning i ett av sina bostadsområden i Valsta norr om Stockholm. Frivilliga boende och miljövärdar rensade skräp och trädgårdsavfall på grönytorna, och Liselotte Lööf Miljö AB var på plats för att informera om …

Juryarbete åt Vinnova inom energi och miljö

Under våren har LL Miljökonsults Karin Eberle suttit med som avfalls- och återvinningsexpert i juryn för VINNOVA-programmet Forska&Väx. Juryn bestod av tio miljöexperter från näringsliv, myndigheter och högskolor. Uppdraget handlade om att granska och välja ut de bästa miljö- och energiprojekten för VINNOVA-stöd. Ett …

Reklamlogistik på SJ:s tåg

I samarbete med Get on Board AB och SJ  har Liselotte Lööf Entreprenad AB uppdraget att sätta upp all reklam på SJ:s tåg. Det handlar om allt från klisterdekaler på de fällbara brickborden till broschyrer i stolsfickan framför resenären. Uppdraget kräver noggrann logistikplanering runt …