april 2013

LL Bolagen utbildar i Azerbajdzjan

I april var LL Miljökonsult AB i Baku, Azerbajdzjans huvudstad, för att föreläsa i ett utbildningsprogram för ett lokalt avfallsbolag. Bolaget har med hjälp av Världsbanken men också med egna resurser investerat i en storskalig sorteringsanläggning, en förbränningsanläggning för hushållsavfall …