×

Din webbläsare stöds inte.

Din webbläsare är utdaterad. Vi ber dig vänligen att använda Edge, Firefox eller Chrome.

Tack för din förståelse

Analys av Stockholms sjukhussopor

Stockholms läns landsting vill veta mer om sitt avfall och utför nu en analys från ett antal sjukhus. Denna analys utförs i våra lokaler i Vanadisberget med hjälp av Atkins Sverige AB. Plockanalysen ska utgöra underlag för utformning av strategier för att nå miljömålen i det miljöpolitiska programmet, Miljöutmaning 2016, om att minska avfallsmängderna och att öka materialåtervinningsgraden i landstingsfinansierade verksamheter.